GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Sayın Site Ziyaretçisi,

Türkçe/İngilizce yayın yapan “www.passo.com.tr” internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.), Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (bundan böyle “Aktif Bank” olarak anılacaktır.)’ye ait olup, Aktif Bank tarafından işletilmektedir. Site'de yer alan her türlü görsel ve yazılı içerik, servis ve uygulamalar, Site ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya Site aracılıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma talebi ile işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

Site, Türkiye’deki gizlilik yasa ve düzenlemelerine uymaktadır. Site, web sitesinin diğer ülkelerin yasalarına tabi olduğu ya da bunlara uygun olarak işletildiği ya da web sitesinin herhangi bir kısmının herhangi bir yetkili yargı bölgesinde kullanımı için uygun ya da hazır olduğu hususunda bir taahhütte bulunmamaktadır. Sitemizi kullanmayı seçenler bunu kendi inisiyatifleri doğrultusunda riskleri kendilerine ait olarak yapmaktadır ve tüm yerel kanunlar, kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Site’yi kullanan Türkiye dışından ziyaretçiler işbu sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.

Site’de girilen bilgilerin (özlük bilgileri, kredi kartı bilgileri, iletişim bilgileri ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Site üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, ilgili servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu kapsamda Site kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Site kullanıcısının sorumluluğundadır

Site, kullanıcılarını Site üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler hakkında bilgilendirmeyi, bu hususta kart satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sunmayı hedeflemektedir. Site’de yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema, uygulama ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Site ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Site adına saklıdır. Site’de yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran Site ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar aittir.

Site, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nda yer almayan hususlarda İnternet Sitesi Kullanım Koşulları hükümleri geçerli olacaktır. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Site’nin, bu Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Site’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

×

Passolig Kart(lar)ın E-Bilet Kullanım Süreleri aşağıda belirtilmiştir.

E-Bilet Kullanım Süresi’ni uzatmak istediğiniz Passolig Kartı seçerek işleminize devam edebilirsiniz.


Passolig Debit Kartı Passolig Kredi Kartı
Yıllık E-Bilet kullanım bedeli
E-Bilet geçerlilik tarihi
Passolig Debit Kartı Passolig Kredi Kartı
Kullanmakta olduğunuz Passolig Kartınız 2015-2016 sezonunda geçerli olmayacaktır. Yeni kart başvurusu için hemen tıklayınız Click
×

Ödemeniz gereken tutarın 'lik kısmı KDH limitinizden tahsil edilecektir.

Onaylıyor musunuz?

×

Ödemeniz gereken tutarın 'lik kısmı KDH limitinizden tahsil edilecektir.

Onaylıyor musunuz?